Szczegóły ogłoszenia

NA/P/16/2019

"Remont sal nr 13 i 14 (dziś nr 9, S5 i nr 8, S40 w budynku S Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,7 2019.01.14 243

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,6 2019.01.14 150

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.01.14 171
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.01.14 160
Szczegółowy opis zamówienia rar 854,9 2019.01.14 202
Wykaz osób doc 19,9 2019.01.14 165
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.01.14 167
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,5 2019.01.14 167
Wzór umowy na roboty budowlane doc 208,0 2019.01.14 169
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.01.14 170

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 22,1 2019.01.30 197

Pobierz wszystkie dokumenty