Szczegóły ogłoszenia

NA/P/16/2019

"Remont sal nr 13 i 14 (dziś nr 9, S5 i nr 8, S40 w budynku S Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,7 2019.01.14 211

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,6 2019.01.14 121

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.01.14 135
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.01.14 128
Szczegółowy opis zamówienia rar 854,9 2019.01.14 166
Wykaz osób doc 19,9 2019.01.14 134
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.01.14 133
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,5 2019.01.14 133
Wzór umowy na roboty budowlane doc 208,0 2019.01.14 134
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.01.14 139

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 22,1 2019.01.30 164

Pobierz wszystkie dokumenty