Szczegóły ogłoszenia

NA/P/16/2019

"Remont sal nr 13 i 14 (dziś nr 9, S5 i nr 8, S40 w budynku S Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,7 2019.01.14 190

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,6 2019.01.14 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.01.14 112
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.01.14 108
Szczegółowy opis zamówienia rar 854,9 2019.01.14 145
Wykaz osób doc 19,9 2019.01.14 110
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.01.14 112
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,5 2019.01.14 110
Wzór umowy na roboty budowlane doc 208,0 2019.01.14 110
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.01.14 114

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 22,1 2019.01.30 142

Pobierz wszystkie dokumenty