Szczegóły ogłoszenia

NA/P/11/2019

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,8 2019.01.14 242

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,0 2019.01.14 172

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.01.14 189
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.01.14 201
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2019.01.14 207
Wykaz dostaw lub usług doc 21,0 2019.01.14 188
Wykaz osób doc 19,8 2019.01.14 186
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.01.14 169
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,0 2019.01.14 186
Wzór umowy na roboty budowlane rar 55,6 2019.01.14 190
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.01.14 178

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2019.01.22 190

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 22,0 2019.01.29 208

Pobierz wszystkie dokumenty