Szczegóły ogłoszenia

NA/P/11/2019

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,8 2019.01.14 186

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,0 2019.01.14 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.01.14 130
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.01.14 143
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2019.01.14 149
Wykaz dostaw lub usług doc 21,0 2019.01.14 129
Wykaz osób doc 19,8 2019.01.14 127
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.01.14 116
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,0 2019.01.14 120
Wzór umowy na roboty budowlane rar 55,6 2019.01.14 133
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.01.14 122

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2019.01.22 134

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 22,0 2019.01.29 145

Pobierz wszystkie dokumenty