Szczegóły ogłoszenia

NA/P/11/2019

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,8 2019.01.14 207

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,0 2019.01.14 133

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.01.14 154
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.01.14 169
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2019.01.14 171
Wykaz dostaw lub usług doc 21,0 2019.01.14 154
Wykaz osób doc 19,8 2019.01.14 150
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.01.14 135
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,0 2019.01.14 145
Wzór umowy na roboty budowlane rar 55,6 2019.01.14 156
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.01.14 146

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2019.01.22 157

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 22,0 2019.01.29 171

Pobierz wszystkie dokumenty