Szczegóły ogłoszenia

NA/P/11/2019

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,8 2019.01.14 151

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,0 2019.01.14 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.01.14 89
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.01.14 104
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2019.01.14 114
Wykaz dostaw lub usług doc 21,0 2019.01.14 93
Wykaz osób doc 19,8 2019.01.14 92
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.01.14 81
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,0 2019.01.14 83
Wzór umowy na roboty budowlane rar 55,6 2019.01.14 98
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.01.14 85

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2019.01.22 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 22,0 2019.01.29 107

Pobierz wszystkie dokumenty