Szczegóły ogłoszenia

NA/P/14/2019

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem na zewnątrz budynku głównej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu Laboratorium Uszczelnień PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 189,8 2019.01.15 298

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 32,0 2019.01.17 206

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,0 2019.01.15 195

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.01.15 207
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2019.01.15 220
Program funkcjonalno-użytkowy zip 2009,1 2019.01.15 237
Wykaz osób doc 34,5 2019.01.15 200
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.01.15 226
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,0 2019.01.15 212
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1457,6 2019.01.15 205
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2019.01.15 214

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 17.01.2019 doc 20,3 2019.01.17 225

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.02.04 217

Pobierz wszystkie dokumenty