Szczegóły ogłoszenia

NA/P/14/2019

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem na zewnątrz budynku głównej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu Laboratorium Uszczelnień PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 189,8 2019.01.15 178

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 32,0 2019.01.17 78

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,0 2019.01.15 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.01.15 81
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2019.01.15 87
Program funkcjonalno-użytkowy zip 2009,1 2019.01.15 99
Wykaz osób doc 34,5 2019.01.15 72
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.01.15 86
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,0 2019.01.15 93
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1457,6 2019.01.15 74
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2019.01.15 85

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 17.01.2019 doc 20,3 2019.01.17 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.02.04 87

Pobierz wszystkie dokumenty