Szczegóły ogłoszenia

NA/P/14/2019

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem na zewnątrz budynku głównej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu Laboratorium Uszczelnień PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 189,8 2019.01.15 224

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 32,0 2019.01.17 124

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,0 2019.01.15 129

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.01.15 127
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2019.01.15 130
Program funkcjonalno-użytkowy zip 2009,1 2019.01.15 147
Wykaz osób doc 34,5 2019.01.15 115
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.01.15 142
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,0 2019.01.15 137
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1457,6 2019.01.15 118
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2019.01.15 133

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 17.01.2019 doc 20,3 2019.01.17 143

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.02.04 136

Pobierz wszystkie dokumenty