Szczegóły ogłoszenia

NA/P/25/2019

"Przebudowa wybranych pomieszczeń w kondygnacji podziemnej budynku „V” (kancelaria tajna)"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2019.01.24 275

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,6 2019.01.24 189

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.01.24 177
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.01.24 208
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 12669,9 2019.01.24 295
Wykaz osób doc 19,9 2019.01.24 179
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.01.24 184
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,8 2019.01.24 179
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2400,1 2019.01.24 191
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.01.24 174

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,3 2019.02.07 183

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.02.11 199

Pobierz wszystkie dokumenty