Szczegóły ogłoszenia

NA/P/25/2019

"Przebudowa wybranych pomieszczeń w kondygnacji podziemnej budynku „V” (kancelaria tajna)"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2019.01.24 216

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,6 2019.01.24 141

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.01.24 127
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.01.24 152
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 12669,9 2019.01.24 226
Wykaz osób doc 19,9 2019.01.24 120
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.01.24 132
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,8 2019.01.24 121
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2400,1 2019.01.24 130
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.01.24 120

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,3 2019.02.07 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.02.11 147

Pobierz wszystkie dokumenty