Szczegóły ogłoszenia

NA/P/25/2019

"Przebudowa wybranych pomieszczeń w kondygnacji podziemnej budynku „V” (kancelaria tajna)"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2019.01.24 178

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,6 2019.01.24 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.01.24 90
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.01.24 114
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 12669,9 2019.01.24 190
Wykaz osób doc 19,9 2019.01.24 85
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.01.24 96
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,8 2019.01.24 86
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2400,1 2019.01.24 97
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.01.24 86

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,3 2019.02.07 89

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.02.11 119

Pobierz wszystkie dokumenty