Szczegóły ogłoszenia

NA/P/40/2019

"Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 199,4 2019.02.11 255

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 44,5 2019.02.22 95
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) doc 44,0 2019.02.27 95
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) doc 68,0 2019.03.01 104

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 249,0 2019.02.11 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,7 2019.02.11 106
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 46,1 2019.02.11 104
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZMIANA 03.01.2019 zip 82567,8 2019.03.01 156
Wykaz osób doc 50,0 2019.02.11 93
Wykaz robót budowlanych doc 56,0 2019.02.11 102
Wzór oferty na roboty budowlane doc 94,0 2019.02.11 109
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1454,8 2019.02.11 97
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 42,6 2019.02.11 107

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 01.03.2019 doc 41,9 2019.03.01 118
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 22.02.2019 doc 37,0 2019.02.22 113
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 27.02.2019 doc 37,1 2019.02.27 109

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 21.02.2019 doc 38,0 2019.02.21 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,5 2019.03.07 187

Pobierz wszystkie dokumenty