Szczegóły ogłoszenia

NA/P/40/2019

"Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 199,4 2019.02.11 339

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 44,5 2019.02.22 180
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) doc 44,0 2019.02.27 178
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) doc 68,0 2019.03.01 184

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 249,0 2019.02.11 187

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,7 2019.02.11 190
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 46,1 2019.02.11 183
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZMIANA 03.01.2019 zip 82567,8 2019.03.01 239
Wykaz osób doc 50,0 2019.02.11 169
Wykaz robót budowlanych doc 56,0 2019.02.11 186
Wzór oferty na roboty budowlane doc 94,0 2019.02.11 192
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1454,8 2019.02.11 190
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 42,6 2019.02.11 182

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 01.03.2019 doc 41,9 2019.03.01 198
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 22.02.2019 doc 37,0 2019.02.22 191
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 27.02.2019 doc 37,1 2019.02.27 190

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 21.02.2019 doc 38,0 2019.02.21 208

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,5 2019.03.07 267

Pobierz wszystkie dokumenty