Szczegóły ogłoszenia

NA/P/40/2019

"Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 199,4 2019.02.11 303

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 44,5 2019.02.22 140
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) doc 44,0 2019.02.27 142
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) doc 68,0 2019.03.01 150

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 249,0 2019.02.11 160

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,7 2019.02.11 157
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 46,1 2019.02.11 145
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZMIANA 03.01.2019 zip 82567,8 2019.03.01 200
Wykaz osób doc 50,0 2019.02.11 136
Wykaz robót budowlanych doc 56,0 2019.02.11 148
Wzór oferty na roboty budowlane doc 94,0 2019.02.11 153
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1454,8 2019.02.11 150
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 42,6 2019.02.11 153

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 01.03.2019 doc 41,9 2019.03.01 166
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 22.02.2019 doc 37,0 2019.02.22 158
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 27.02.2019 doc 37,1 2019.02.27 157

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 21.02.2019 doc 38,0 2019.02.21 171

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,5 2019.03.07 232

Pobierz wszystkie dokumenty