Szczegóły ogłoszenia

NA/P/44/2019

"Dostawa sukcesywna wyposażenia toalet oraz akcesoriów do sprzątania przez okres 12 miesięcy dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 49,0 2019.02.11 168

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,0 2019.02.13 98

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 172,5 2019.02.11 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór_oferty_na_dostawy doc 49,5 2019.02.11 111
Zał nr 2 Formularz cenowy xls 75,0 2019.02.11 136
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2019.02.11 114
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.02.11 108
Zał nr 5 Wzór umowy doc 81,5 2019.02.11 100

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2019.02.13 105

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,4 2019.02.13 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2019.02.22 101

Pobierz wszystkie dokumenty