Szczegóły ogłoszenia

NA/P/59/2019

"Przebudowa wybranych pomieszczeń w kondygnacji podziemnej budynku „V” (kancelaria tajna)"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,2 2019.02.26 223

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,9 2019.02.26 141

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.02.26 114
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.02.26 108
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 12669,9 2019.02.26 179
Wykaz osób doc 19,6 2019.02.26 110
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.02.26 121
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,6 2019.02.26 104
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2400,1 2019.02.26 121
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,2 2019.02.26 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.03.14 164

Pobierz wszystkie dokumenty