Szczegóły ogłoszenia

NA/P/59/2019

"Przebudowa wybranych pomieszczeń w kondygnacji podziemnej budynku „V” (kancelaria tajna)"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,2 2019.02.26 252

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,9 2019.02.26 165

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.02.26 150
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.02.26 131
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 12669,9 2019.02.26 214
Wykaz osób doc 19,6 2019.02.26 133
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.02.26 158
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,6 2019.02.26 132
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2400,1 2019.02.26 154
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,2 2019.02.26 143

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.03.14 195

Pobierz wszystkie dokumenty