Szczegóły ogłoszenia

NA/P/59/2019

"Przebudowa wybranych pomieszczeń w kondygnacji podziemnej budynku „V” (kancelaria tajna)"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,2 2019.02.26 181

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,9 2019.02.26 121

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.02.26 77
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.02.26 75
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 12669,9 2019.02.26 142
Wykaz osób doc 19,6 2019.02.26 75
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.02.26 84
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,6 2019.02.26 72
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2400,1 2019.02.26 90
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,2 2019.02.26 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.03.14 134

Pobierz wszystkie dokumenty