Szczegóły ogłoszenia

NA/P/59/2019

"Przebudowa wybranych pomieszczeń w kondygnacji podziemnej budynku „V” (kancelaria tajna)"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,2 2019.02.26 287

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,9 2019.02.26 199

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.02.26 196
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.02.26 167
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 12669,9 2019.02.26 259
Wykaz osób doc 19,6 2019.02.26 184
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.02.26 197
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,6 2019.02.26 175
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2400,1 2019.02.26 193
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,2 2019.02.26 180

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.03.14 233

Pobierz wszystkie dokumenty