Szczegóły ogłoszenia

NA/P/58/2019

"Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,3 2019.02.26 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,8 2019.02.26 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.02.26 7
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.02.26 7
Szczegółowy opis zamówienia doc 20,5 2019.02.26 42
Wzór oferty na dostawy doc 25,9 2019.02.26 8
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 82,5 2019.02.26 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2019.03.06 5
Lista obecności na postępowaniu doc 17,4 2019.03.06 4

Pobierz wszystkie dokumenty