Szczegóły ogłoszenia

NA/P/58/2019

"Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,3 2019.02.26 143

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,8 2019.02.26 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.02.26 80
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.02.26 74
Szczegółowy opis zamówienia doc 20,5 2019.02.26 118
Wzór oferty na dostawy doc 25,9 2019.02.26 78
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 82,5 2019.02.26 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2019.03.06 76
Lista obecności na postępowaniu doc 17,4 2019.03.06 71

Pobierz wszystkie dokumenty