Szczegóły ogłoszenia

NA/P/49/2019

"Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. Dostawa krzeseł, foteli obrotowych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,0 2019.02.28 181

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,0 2019.03.05 110

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 71,5 2019.02.28 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy docx 39,4 2019.02.28 130
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia docx 3476,7 2019.02.28 187
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,5 2019.02.28 114
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.02.28 114
Zał nr 5 Wzór umowy doc 83,0 2019.02.28 113

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2019.03.05 120

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,4 2019.03.05 129

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2019.03.12 116

Pobierz wszystkie dokumenty