Szczegóły ogłoszenia

NA/P/105/2019

"Roboty remontowe w laboratoriach H-219/220, H-235, H-64, H-121/122, H-139/140 dla Wydziału Chemicznego w budynku H Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2019.04.01 290

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,8 2019.04.01 142

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.04.01 176
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.04.01 171
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 9032,3 2019.04.01 220
Wykaz osób doc 19,8 2019.04.01 179
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.04.01 163
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,0 2019.04.01 165
Wzór umowy na roboty budowlane rar 296,6 2019.04.01 186
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.04.01 162

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.04.16 227

Pobierz wszystkie dokumenty