Szczegóły ogłoszenia

NA/P/105/2019

"Roboty remontowe w laboratoriach H-219/220, H-235, H-64, H-121/122, H-139/140 dla Wydziału Chemicznego w budynku H Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2019.04.01 236

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,8 2019.04.01 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.04.01 122
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.04.01 120
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 9032,3 2019.04.01 157
Wykaz osób doc 19,8 2019.04.01 127
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.04.01 114
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,0 2019.04.01 120
Wzór umowy na roboty budowlane rar 296,6 2019.04.01 133
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.04.01 112

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.04.16 175

Pobierz wszystkie dokumenty