Szczegóły ogłoszenia

NA/P/105/2019

"Roboty remontowe w laboratoriach H-219/220, H-235, H-64, H-121/122, H-139/140 dla Wydziału Chemicznego w budynku H Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2019.04.01 210

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,8 2019.04.01 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.04.01 97
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.04.01 97
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 9032,3 2019.04.01 132
Wykaz osób doc 19,8 2019.04.01 97
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.04.01 87
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,0 2019.04.01 97
Wzór umowy na roboty budowlane rar 296,6 2019.04.01 108
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.04.01 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.04.16 148

Pobierz wszystkie dokumenty