Szczegóły ogłoszenia

NA/P/90/2019

"Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 12 miesięcy dla OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 133,2 2019.04.03 231

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia pdf 52,5 2019.04.23 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 57,0 2019.04.03 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.04.03 80
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 97,2 2019.04.03 83
Wzór oferty na dostawy doc 49,5 2019.04.03 73
Wzór umowy doc 66,5 2019.04.03 82

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,8 2019.04.23 72

Pobierz wszystkie dokumenty