Szczegóły ogłoszenia

NA/P/104/2019

"Dostawa projektorów wraz z wyposażneniem i kserokopiarki dla jednostek PRZ "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 53,4 2019.04.05 144

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia. docx 12,4 2019.04.11 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,3 2019.04.05 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.04.05 74
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.04.05 60
Szczegółowy opis zamówienia doc 267,7 2019.04.05 798
Wzór oferty na dostawy doc 27,2 2019.04.05 78
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 83,0 2019.04.05 65

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,6 2019.04.11 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.04.17 64

Pobierz wszystkie dokumenty