Szczegóły ogłoszenia

NA/P/113/2019

"Dostawa stopu niklu"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,5 2019.04.08 157

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 1080,7 2019.04.09 67
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) z dnia 17.04.2019 doc 27,0 2019.04.17 62
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)z dnia 11_04_2019 doc 20,0 2019.04.11 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 1123,9 2019.04.08 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.04.08 70
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.04.08 67
Wzór oferty na dostawy doc 25,0 2019.04.08 66
zał nr 1 do SIWZ - opis pdf 211,9 2019.04.08 68
Zał nr 5 Wzór umowy_dostawa doc 1137,0 2019.04.08 71

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 1078,6 2019.04.09 64
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 1078,3 2019.04.09 60
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 11_04_2019 doc 1078,4 2019.04.11 70
Powiadomienie o zmianach w SIWZ Z DNIA 17.04.2019 doc 1080,0 2019.04.17 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 1077,5 2019.04.09 66
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dnia 17.04.2019 doc 1080,9 2019.04.17 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 1078,5 2019.04.23 56
Wzór oferty na dostawy zmodyfikowany dnia 17.04.2019 doc 1116,0 2019.04.17 62
Zał nr 5 Wzór umowy_dostawa zmodyfikowany dnia 17.04.2019 doc 1137,0 2019.04.17 59

Pobierz wszystkie dokumenty