Szczegóły ogłoszenia

NA/P/113/2019

"Dostawa stopu niklu"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,5 2019.04.08 116

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 1080,7 2019.04.09 20
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) z dnia 17.04.2019 doc 27,0 2019.04.17 12
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)z dnia 11_04_2019 doc 20,0 2019.04.11 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 1123,9 2019.04.08 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.04.08 19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.04.08 18
Wzór oferty na dostawy doc 25,0 2019.04.08 18
zał nr 1 do SIWZ - opis pdf 211,9 2019.04.08 23
Zał nr 5 Wzór umowy_dostawa doc 1137,0 2019.04.08 17

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 1078,6 2019.04.09 18
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 1078,3 2019.04.09 18
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 11_04_2019 doc 1078,4 2019.04.11 24
Powiadomienie o zmianach w SIWZ Z DNIA 17.04.2019 doc 1080,0 2019.04.17 12

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 1077,5 2019.04.09 23
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dnia 17.04.2019 doc 1080,9 2019.04.17 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 1078,5 2019.04.23 16
Wzór oferty na dostawy zmodyfikowany dnia 17.04.2019 doc 1116,0 2019.04.17 12
Zał nr 5 Wzór umowy_dostawa zmodyfikowany dnia 17.04.2019 doc 1137,0 2019.04.17 13

Pobierz wszystkie dokumenty