Szczegóły ogłoszenia

NA/P/116/2019

"Remont trzech mieszkań R-417/418, R-15 i R-45 w Domu Asystenta PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2019.04.09 512

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,6 2019.04.09 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.04.09 317
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.04.09 389
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2064,2 2019.04.09 731
Wykaz osób doc 19,6 2019.04.09 293
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.04.09 382
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,3 2019.04.09 331
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2399,2 2019.04.09 725
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.04.09 284

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.04.25 107

Pobierz wszystkie dokumenty