Szczegóły ogłoszenia

NA/P/116/2019

"Remont trzech mieszkań R-417/418, R-15 i R-45 w Domu Asystenta PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2019.04.09 493

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,6 2019.04.09 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.04.09 298
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.04.09 370
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2064,2 2019.04.09 716
Wykaz osób doc 19,6 2019.04.09 275
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.04.09 362
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,3 2019.04.09 314
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2399,2 2019.04.09 706
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.04.09 268

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.04.25 88

Pobierz wszystkie dokumenty