Szczegóły ogłoszenia

NA/P/116/2019

"Remont trzech mieszkań R-417/418, R-15 i R-45 w Domu Asystenta PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2019.04.09 434

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,6 2019.04.09 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.04.09 253
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.04.09 326
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2064,2 2019.04.09 665
Wykaz osób doc 19,6 2019.04.09 227
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.04.09 317
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,3 2019.04.09 268
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2399,2 2019.04.09 666
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.04.09 224

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.04.25 30

Pobierz wszystkie dokumenty