Szczegóły ogłoszenia

NA/P/117/2019

"Remont pomieszczenia 24 w bud. L-31 oraz 143E i 143F w bud. L-29 dla potrzeb WBMiL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,4 2019.04.09 234

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,2 2019.04.17 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 216,0 2019.04.09 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.04.09 112
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.04.09 105
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1632,6 2019.04.09 125
Wykaz osób doc 35,0 2019.04.09 124
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.04.09 120
Wzór oferty na roboty budowlane doc 60,5 2019.04.09 109
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1434,8 2019.04.09 120
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.04.09 119

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2019.04.17 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.05.06 125

Pobierz wszystkie dokumenty