Szczegóły ogłoszenia

NA/P/117/2019

"Remont pomieszczenia 24 w bud. L-31 oraz 143E i 143F w bud. L-29 dla potrzeb WBMiL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,4 2019.04.09 271

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,2 2019.04.17 158

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 216,0 2019.04.09 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.04.09 157
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.04.09 148
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1632,6 2019.04.09 167
Wykaz osób doc 35,0 2019.04.09 164
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.04.09 156
Wzór oferty na roboty budowlane doc 60,5 2019.04.09 152
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1434,8 2019.04.09 170
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.04.09 159

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2019.04.17 165

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.05.06 171

Pobierz wszystkie dokumenty