Szczegóły ogłoszenia

NA/P/117/2019

"Remont pomieszczenia 24 w bud. L-31 oraz 143E i 143F w bud. L-29 dla potrzeb WBMiL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,4 2019.04.09 207

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,2 2019.04.17 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 216,0 2019.04.09 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.04.09 88
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.04.09 84
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1632,6 2019.04.09 101
Wykaz osób doc 35,0 2019.04.09 98
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.04.09 97
Wzór oferty na roboty budowlane doc 60,5 2019.04.09 86
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1434,8 2019.04.09 94
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.04.09 91

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2019.04.17 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.05.06 98

Pobierz wszystkie dokumenty