Szczegóły ogłoszenia

NA/P/119/2019

"Pionowe centrum obróbkowe wraz z oprzyrządowaniem"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,6 2019.04.23 142

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,4 2019.04.23 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.04.23 53
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.04.23 55
Wykaz dostaw lub usług doc 19,5 2019.04.23 61
Wzór oferty na dostawy doc 24,2 2019.04.23 54
Wzór umowy_dostawa doc 69,5 2019.04.23 59
Załącznik nr 1 do SIWZ docx 14,5 2019.04.23 57
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.04.23 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.05.06 49
ogłoszenie_udzielenie zamówienia_P_119 pdf 222,2 2019.07.11 49

Pobierz wszystkie dokumenty