Szczegóły ogłoszenia

NA/P/119/2019

"Pionowe centrum obróbkowe wraz z oprzyrządowaniem"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,6 2019.04.23 119

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,4 2019.04.23 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.04.23 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.04.23 36
Wykaz dostaw lub usług doc 19,5 2019.04.23 41
Wzór oferty na dostawy doc 24,2 2019.04.23 34
Wzór umowy_dostawa doc 69,5 2019.04.23 41
Załącznik nr 1 do SIWZ docx 14,5 2019.04.23 41
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.04.23 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.05.06 29
ogłoszenie_udzielenie zamówienia_P_119 pdf 222,2 2019.07.11 25

Pobierz wszystkie dokumenty