Szczegóły ogłoszenia

NA/P/140/2019

"Dostawa stopu niklu"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2019.04.30 150

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 1127,9 2019.04.30 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 1083,8 2019.04.30 74
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 1085,1 2019.04.30 78
Wzór oferty na dostawy doc 1116,0 2019.04.30 80
zał nr 1 do SIWZ - opis pdf 211,9 2019.04.30 79
Zał nr 5 Wzór umowy_dostawa doc 1137,5 2019.04.30 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.05.09 71

Pobierz wszystkie dokumenty