Szczegóły ogłoszenia

65/2019

"Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogloszenie DzUUE docx 38,5 2019.05.14 121

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zm. ogłoszenia DzUUE docx 17,5 2019.06.13 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 141,2 2019.05.14 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.05.14 75
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,6 2019.05.14 79
projekt_umowy_na_dostawy PMT_2019 doc 820,5 2019.05.14 84
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,7 2019.05.14 79
Wykaz dostaw lub usług doc 17,8 2019.05.14 74
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 44,5 2019.05.14 92
Zad. 1 Sp. Techn. System do analizy metodą FISH docx 37,5 2019.05.14 87
Zad. 10 Sp. Techn. Mikroskop laboratoryjny docx 30,4 2019.05.14 80
Zad. 11 Sp. Techn. Zaklejarka półautomatyczna docx 28,6 2019.05.14 77
Zad. 12.1 Sp. Techn. Barwiarka automatyczna do badań cytologicznych docx 18,8 2019.05.14 74
Zad. 12.2 Sp. Techn. Barwiarka automatyczna do badań histopatologicznych docx 29,1 2019.05.14 80
Zad. 13 Sp. Techn. Mikrotom rotacyjny półautomatyczny docx 30,3 2019.05.14 76
Zad. 14 Sp. Techniczna Mikrotom rotacyjny automatyczny docx 30,4 2019.05.14 80
Zad. 2 Sp. Techn. system nawigacji operracji docx 32,1 2019.05.14 91
Zad. 3 Sp. Techn. Laser chirurgiczny docx 27,3 2019.05.14 83
Zad. 4 Sp. Techn. ureterorenofiberoskop docx 28,9 2019.05.14 77
Zad. 5 Sp. Techn. ureterorenofiberoskop wideo docx 31,2 2019.05.14 79
Zad. 6 Sp. Techn. Zestaw do laserowej enukleacji stercza docx 30,6 2019.05.14 88
Zad. 7 Sp. Techn. Litotrypter docx 29,8 2019.05.14 75
Zad. 8 Sp. Techniczna Zatapiarka docx 30,3 2019.05.14 79
Zad. 9 Sp. Techn. Procesor próżniowy docx 30,8 2019.05.14 78

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
4 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2019.06.19 58
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 62,3 2019.06.11 78
3 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,2 2019.06.17 52
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,6 2019.06.07 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2019.06.27 49

Pobierz wszystkie dokumenty