Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-306/19

"Dostawa generatorów oraz obciążeń dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - Kc-zp.272-306/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 148,6 2019.05.17 123

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 217,0 2019.06.21 102

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) dot 72,5 2019.05.17 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2019.07.10 85
JEDZ doc 77,2 2019.05.17 114
Wzór formularza oferty - dostawy doc 29,9 2019.05.17 109
Wzór umowy - dostawy doc 35,8 2019.05.17 120

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 268,9 2019.06.25 102
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - zmiany SIWZ doc 272,5 2019.06.11 117
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3- zmiany SIWZ 2 doc 271,8 2019.06.28 94
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4- zmiany SIWZ 3 doc 269,1 2019.06.28 103
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 5 - zmiany SIWZ 4 doc 276,0 2019.07.02 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 251,6 2019.05.17 111
Informacja o zmianie ogłoszenia I doc 266,4 2019.06.18 107
Informacja o zmianie ogłoszenia II doc 266,4 2019.07.02 105
Informacja z otwarcia ofert doc 23,8 2019.07.10 86
Nowy obowiązujący wzór umowy - załącznik nr 3A docx 24,9 2019.06.28 101
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 68,6 2019.07.04 94
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,4 2019.06.21 101
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 266,9 2019.07.04 94

Pobierz wszystkie dokumenty