Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-306/19

"Dostawa generatorów oraz obciążeń dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - Kc-zp.272-306/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 148,6 2019.05.17 43

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 217,0 2019.06.21 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) dot 72,5 2019.05.17 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 77,2 2019.05.17 34
Wzór formularza oferty - dostawy doc 29,9 2019.05.17 34
Wzór umowy - dostawy doc 35,8 2019.05.17 32

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 268,9 2019.06.25 8
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - zmiany SIWZ doc 272,5 2019.06.11 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 251,6 2019.05.17 29
Informacja o zmianie ogłoszenia I doc 266,4 2019.06.18 10
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,4 2019.06.21 4

Pobierz wszystkie dokumenty