Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.12.2019

"Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania gimnazjum na przedszkole i Klub dziecięcy oraz Klub Sportowy KS Batory wraz z przebudowąi rozbudową instalacji wewnętrznych budynku"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 189,3 2019.05.17 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 62,1 2019.05.17 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA zip 134565,2 2019.05.17 89
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2019.05.17 49
Formularz oferty doc 54,0 2019.05.17 45
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 35,5 2019.05.17 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 80,0 2019.05.17 47
Projekt umowy doc 195,0 2019.05.17 56
SPECYFIKACJE TECHNICZNE-WOLA BATORSKA pdf 1803,3 2019.05.17 60
Wola Batorska przedszkole-przedmiar pdf 820,7 2019.05.17 79
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2019.05.17 43
Wykaz osób doc 41,0 2019.05.17 46
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 24,1 2019.05.17 49

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2019.05.30 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,0 2019.05.30 56
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - I doc 19,7 2019.05.24 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja nr 545.2019 pdf 2351,2 2019.05.17 61
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2019.06.04 88
POWIADOMIENIE pdf 214,9 2019.05.30 80

Pobierz wszystkie dokumenty