Szczegóły ogłoszenia

NA/P/156/2019

"Dostawa stołów laboratoryjnych i dygestoriów "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 55,5 2019.05.22 163

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 70,2 2019.05.22 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.05.22 78
Opis przedmiotu zamówienia docx 32,2 2019.05.22 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2019.05.22 75
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2019.05.22 80
Wzór oferty na dostawy docx 28,5 2019.05.22 80
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 103,0 2019.05.22 78
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.05.22 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.05.31 90
Lista obecności na postępowaniu doc 17,4 2019.05.31 102
Powiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej - w zadaniu częściowym nr 1 SIWZ docx 20,7 2019.08.07 54

Pobierz wszystkie dokumenty