Szczegóły ogłoszenia

NA/P/161/2019

"Dostawa i wdrożenie elektronicznych depozytorów kluczy w budynkach: J,W, Arcus oraz mini szafki depozytowej w bud. V Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,7 2019.05.23 184

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 27,5 2019.05.30 78
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) z dn. 03.06.2019r. pdf 26,3 2019.06.03 78

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,9 2019.05.23 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.05.23 86
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.05.23 86
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 1003,6 2019.05.23 107
Wykaz dostaw lub usług doc 21,0 2019.05.23 85
Wykaz osób doc 19,9 2019.05.23 83
Wzór oferty na dostawy doc 40,0 2019.05.23 86
Wzór umowy doc 98,0 2019.05.23 79
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.05.23 80

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,9 2019.05.30 72
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 03.06.2019r. doc 21,1 2019.06.03 89

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,1 2019.05.30 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.06.06 82

Pobierz wszystkie dokumenty