Szczegóły ogłoszenia

NA/P/162/2019

"Dostawa części lotniczych do samolotów floty OKL."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 170,2 2019.05.27 159

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 33,0 2019.05.31 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,4 2019.05.27 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.05.27 102
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.05.27 99
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NOWY 31.05.2019 xlsx 22,4 2019.05.27 126
Wzór oferty na dostawy NOWY 31.05.2019 doc 54,5 2019.05.27 102
Wzór umowy doc 60,5 2019.05.27 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 31.05.2019 doc 25,8 2019.05.31 112

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.06.07 103

Pobierz wszystkie dokumenty