Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-342/19

"dostawa zespołu napędowego do ciągarki - KC-zp.272-342/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 83,0 2019.05.27 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 55,9 2019.05.27 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 60,4 2019.05.27 18
Wzór formularza oferty doc 63,0 2019.05.27 18
Wzór umowy - dostawy doc 65,4 2019.05.27 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 54,4 2019.06.04 11

Pobierz wszystkie dokumenty