Szczegóły ogłoszenia

NA/P/166/2019

"Zakup wyposażenia mobilnego do sal oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla jednostek PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,1 2019.05.28 161

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 72,0 2019.05.28 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.05.28 85
Wzór oferty na dostawy doc 26,4 2019.05.28 86
zał.1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 35,6 2019.05.28 100
zał.3 wzór umowy na dostawy doc 88,0 2019.05.28 86
zał.5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.05.28 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2019.06.10 72

Pobierz wszystkie dokumenty