Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-243/19

"Usługa przeprowadzenia egzaminu językowego Cambridge English na poziomie FCE oraz CAE w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - Kc-zp.272-243/19."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 74,8 2019.05.29 104

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 97,2 2019.05.29 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 70,2 2019.05.29 89
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 49,4 2019.05.29 89
Wykaz zrealizowanych usług doc 49,8 2019.05.29 83
Wzór formularza oferty doc 50,1 2019.05.29 98
Wzór umowy - usługi doc 63,8 2019.05.29 92

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 296,6 2019.06.13 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 61,8 2019.06.18 79
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 80,0 2019.06.06 81
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 2 docx 266,0 2019.06.10 85
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 296,1 2019.06.05 92
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 doc 310,0 2019.06.10 89

Pobierz wszystkie dokumenty