Szczegóły ogłoszenia

NA/P/181/2019

"Wykonanie robót budowlanych remontowych wielobranżowych w budynkach L-27 i L-28 Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,2 2019.06.11 204

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 60,4 2019.06.11 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.06.11 113
Formularz oferty na roboty budowlane doc 27,4 2019.06.11 133
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.06.11 124
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4906,9 2019.06.11 171
Wykaz osób doc 19,8 2019.06.11 132
Wykaz robót budowlanych doc 25,5 2019.06.11 119
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2399,7 2019.06.11 137
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.06.11 121

Pobierz wszystkie dokumenty