Szczegóły ogłoszenia

NA/P/181/2019

"Wykonanie robót budowlanych remontowych wielobranżowych w budynkach L-27 i L-28 Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,2 2019.06.11 171

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 60,4 2019.06.11 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.06.11 89
Formularz oferty na roboty budowlane doc 27,4 2019.06.11 99
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.06.11 93
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4906,9 2019.06.11 140
Wykaz osób doc 19,8 2019.06.11 104
Wykaz robót budowlanych doc 25,5 2019.06.11 93
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2399,7 2019.06.11 111
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.06.11 90

Pobierz wszystkie dokumenty