Szczegóły ogłoszenia

NA/P/181/2019

"Wykonanie robót budowlanych remontowych wielobranżowych w budynkach L-27 i L-28 Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,2 2019.06.11 240

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 60,4 2019.06.11 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.06.11 152
Formularz oferty na roboty budowlane doc 27,4 2019.06.11 171
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.06.11 163
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4906,9 2019.06.11 206
Wykaz osób doc 19,8 2019.06.11 172
Wykaz robót budowlanych doc 25,5 2019.06.11 155
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2399,7 2019.06.11 174
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.06.11 157

Pobierz wszystkie dokumenty