Szczegóły ogłoszenia

KC-zp272-396/19

"Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian łączników pawilonów P-B3-B4 od strony południowej - Etap II - KC-zp.272-396/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 100,5 2019.06.12 113

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,7 2019.06.12 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.06.12 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.06.12 101
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.06.12 100
Wykaz osób doc 41,5 2019.06.12 115
Wzór formularza oferty doc 62,0 2019.06.12 103
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.06.12 103
Wzór umowy doc 229,5 2019.06.12 106
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2019.06.12 103
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.06.12 117

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 267,4 2019.06.13 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2019.06.27 117

Pobierz wszystkie dokumenty