Szczegóły ogłoszenia

KC-zp272-396/19

"Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian łączników pawilonów P-B3-B4 od strony południowej - Etap II - KC-zp.272-396/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 100,5 2019.06.12 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,7 2019.06.12 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.06.12 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.06.12 6
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.06.12 6
Wykaz osób doc 41,5 2019.06.12 7
Wzór formularza oferty doc 62,0 2019.06.12 7
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.06.12 7
Wzór umowy doc 229,5 2019.06.12 7
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2019.06.12 6
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.06.12 7

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 267,4 2019.06.13 12

Pobierz wszystkie dokumenty