Szczegóły ogłoszenia

NA/P/184/2019

"Dostawa części lotniczych do samolotów floty OKL."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 190,2 2019.06.12 132

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,6 2019.06.12 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2019.06.12 60
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.06.12 62
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia xlsx 22,4 2019.06.12 70
Wzór oferty na dostawy doc 54,5 2019.06.12 58
Wzór umowy doc 60,5 2019.06.12 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.06.24 74

Pobierz wszystkie dokumenty