Szczegóły ogłoszenia

NA/P/184/2019

"Dostawa części lotniczych do samolotów floty OKL."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 190,2 2019.06.12 171

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,6 2019.06.12 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2019.06.12 94
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.06.12 103
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia xlsx 22,4 2019.06.12 111
Wzór oferty na dostawy doc 54,5 2019.06.12 96
Wzór umowy doc 60,5 2019.06.12 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.06.24 117

Pobierz wszystkie dokumenty