Szczegóły ogłoszenia

NA/P/199/2019

"Wykonanie robót budowlanych remontowych wielobranżowych w budynkach L-27 i L-28 Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,7 2019.06.27 186

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 64,5 2019.06.27 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.06.27 100
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,0 2019.06.27 101
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4906,9 2019.06.27 129
Wykaz osób doc 19,8 2019.06.27 100
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.06.27 101
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,8 2019.06.27 108
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2399,7 2019.06.27 106
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.06.27 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.07.12 124

Pobierz wszystkie dokumenty