Szczegóły ogłoszenia

NA/P/199/2019

"Wykonanie robót budowlanych remontowych wielobranżowych w budynkach L-27 i L-28 Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,7 2019.06.27 251

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 64,5 2019.06.27 131

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.06.27 163
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,0 2019.06.27 160
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4906,9 2019.06.27 196
Wykaz osób doc 19,8 2019.06.27 159
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.06.27 165
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,8 2019.06.27 177
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2399,7 2019.06.27 170
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.06.27 173

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.07.12 189

Pobierz wszystkie dokumenty