Szczegóły ogłoszenia

NA/P/199/2019

"Wykonanie robót budowlanych remontowych wielobranżowych w budynkach L-27 i L-28 Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,7 2019.06.27 219

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 64,5 2019.06.27 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.06.27 126
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,0 2019.06.27 130
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4906,9 2019.06.27 162
Wykaz osób doc 19,8 2019.06.27 126
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.06.27 135
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,8 2019.06.27 135
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2399,7 2019.06.27 133
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.06.27 142

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.07.12 152

Pobierz wszystkie dokumenty