Szczegóły ogłoszenia

NA/P/208/2019

"Remont generalny sal wykładowych nr 217, 317, 317A w budynku L-27"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,8 2019.07.10 206

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,5 2019.07.10 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.07.10 105
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,5 2019.07.10 101
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 730,3 2019.07.10 150
Wykaz osób doc 19,7 2019.07.10 106
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.07.10 113
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,8 2019.07.10 113
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1822,6 2019.07.10 105
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.07.10 112

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2019.07.19 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.07.25 137

Pobierz wszystkie dokumenty