Szczegóły ogłoszenia

NA/P/208/2019

"Remont generalny sal wykładowych nr 217, 317, 317A w budynku L-27"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,8 2019.07.10 170

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,5 2019.07.10 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.07.10 82
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,5 2019.07.10 78
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 730,3 2019.07.10 124
Wykaz osób doc 19,7 2019.07.10 81
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.07.10 87
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,8 2019.07.10 81
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1822,6 2019.07.10 79
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.07.10 82

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2019.07.19 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.07.25 101

Pobierz wszystkie dokumenty