Szczegóły ogłoszenia

NA/P/208/2019

"Remont generalny sal wykładowych nr 217, 317, 317A w budynku L-27"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,8 2019.07.10 233

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,5 2019.07.10 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.07.10 139
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,5 2019.07.10 130
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 730,3 2019.07.10 186
Wykaz osób doc 19,7 2019.07.10 141
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.07.10 143
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,8 2019.07.10 141
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1822,6 2019.07.10 136
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.07.10 139

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2019.07.19 140

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.07.25 175

Pobierz wszystkie dokumenty