Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-435/19

"dostawa notebooków i tabletu dla WIEiT - KC-zp.272-435/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 132,8 2019.07.16 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) dot 66,4 2019.07.16 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 77,1 2019.07.16 35
Wzór formularza oferty - dostawy doc 29,8 2019.07.16 37
Wzór umowy - dostawy doc 35,6 2019.07.16 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (3) xml 251,0 2019.07.16 35
Informacja z otwarcia ofert doc 23,7 2019.08.19 17

Pobierz wszystkie dokumenty