Szczegóły ogłoszenia

ZP/3748/D/19

"Sukcesywna dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych z systemem operacyjnym i monitorów"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 156,2 2019.07.24 38

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 97,0 2019.08.20 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 310,0 2019.07.24 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 102,3 2019.07.24 80
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 52,0 2019.07.24 34
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy docx 48,2 2019.07.24 35
Załącznik nr 3 - JEDZ pdf 87,5 2019.07.24 30
Załącznik nr 3 - JEDZ espd xml 126,5 2019.07.24 32
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 49,9 2019.07.24 31
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw doc 36,0 2019.07.24 33
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 46,0 2019.07.24 31
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy docx 65,3 2019.07.24 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ1+zmiany SIWZ pdf 4390,1 2019.08.20 31
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ2 pdf 483,6 2019.08.27 16

Odwołania

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 70,0 2019.09.05 8

Pobierz wszystkie dokumenty