Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-453/19

"usługa tłumaczenia na język obcy artykułów naukowych, powstałych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH - KC-zp.272-453/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 59,2 2019.07.25 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 52,0 2019.07.25 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,5 2019.08.02 51
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 52,0 2019.07.25 53
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 44,5 2019.07.25 52
Wykaz osób doc 37,5 2019.07.25 52
Wykaz zrealizowanych usług doc 36,0 2019.07.25 55
Wzór formularza oferty - usługi doc 46,0 2019.07.25 51
Wzór umowy - usługi doc 98,0 2019.07.25 55

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i powiadomienie o zmianach doc 272,6 2019.07.26 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2019.08.02 63

Pobierz wszystkie dokumenty