Szczegóły ogłoszenia

NA/P/214/2019

"Roboty budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej: Pokrycie papą dachu, demontaż nieczynnych wentylatorów dachowych - bud. "H" ; Remont wyjścia na dach w bud. "R"; Remont kominów w bud. AOS Bezmiechowa; Remont pokrycia dachowego na przewiązce D.S. Aviata (OKL PRz Jasionka) "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 213,1 2019.07.25 207

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 61,9 2019.07.25 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.07.25 114
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.07.25 119
Szczegółowy opis zamówienia zip 16888,7 2019.07.25 140
Wykaz osób doc 35,0 2019.07.25 135
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.07.25 127
Wzór oferty na roboty budowlane doc 68,0 2019.07.25 128
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1439,2 2019.07.25 124
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.07.25 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.08.09 143

Pobierz wszystkie dokumenty