Szczegóły ogłoszenia

NA/P/214/2019

"Roboty budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej: Pokrycie papą dachu, demontaż nieczynnych wentylatorów dachowych - bud. "H" ; Remont wyjścia na dach w bud. "R"; Remont kominów w bud. AOS Bezmiechowa; Remont pokrycia dachowego na przewiązce D.S. Aviata (OKL PRz Jasionka) "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 213,1 2019.07.25 175

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 61,9 2019.07.25 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.07.25 80
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.07.25 92
Szczegółowy opis zamówienia zip 16888,7 2019.07.25 105
Wykaz osób doc 35,0 2019.07.25 101
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2019.07.25 95
Wzór oferty na roboty budowlane doc 68,0 2019.07.25 93
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1439,2 2019.07.25 95
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.07.25 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.08.09 111

Pobierz wszystkie dokumenty