Szczegóły ogłoszenia

NA/P/226/2019

"Dostawa sukcesywna przez okres 36 miesięcy blankietów ELS dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 182,9 2019.07.29 146

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 68,5 2019.07.29 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.07.29 78
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.07.29 87
Wzór oferty na dostawy doc 25,7 2019.07.29 82
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 65,5 2019.07.29 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.08.06 79

Pobierz wszystkie dokumenty