Szczegóły ogłoszenia

NA/P/231/2019

"Wykonanie robót budowlanych remontowych wielobranżowych w budynkach L-27 i L-28 Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,2 2019.07.29 267

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 65,5 2019.07.29 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.07.29 167
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,0 2019.07.29 169
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4906,9 2019.07.29 222
Wykaz osób doc 19,6 2019.07.29 158
Wykaz robót budowlanych doc 25,2 2019.07.29 169
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,9 2019.07.29 175
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2399,4 2019.07.29 185
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.07.29 156

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.08.13 191

Pobierz wszystkie dokumenty