Szczegóły ogłoszenia

NA/P/231/2019

"Wykonanie robót budowlanych remontowych wielobranżowych w budynkach L-27 i L-28 Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,2 2019.07.29 184

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 65,5 2019.07.29 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.07.29 76
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,0 2019.07.29 76
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4906,9 2019.07.29 119
Wykaz osób doc 19,6 2019.07.29 75
Wykaz robót budowlanych doc 25,2 2019.07.29 85
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,9 2019.07.29 85
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2399,4 2019.07.29 92
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.07.29 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.08.13 100

Pobierz wszystkie dokumenty