Szczegóły ogłoszenia

NA/P/222/2019

"Dostawa części lotniczych dla statków powietrznych OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 170,0 2019.07.29 171

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,4 2019.07.29 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.07.29 81
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.07.29 78
Szczegółowy opis zamówienia xlsx 12,9 2019.07.29 99
Wzór oferty na dostawy doc 51,0 2019.07.29 71
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 59,0 2019.07.29 75

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.08.12 82

Pobierz wszystkie dokumenty