Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.19.2019

"Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń docx 27,1 2019.08.02 88

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 63,9 2019.08.02 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.08.02 77
Formularz oferty doc 53,5 2019.08.02 91
Mapa Gminy Niepołomice jpg 54,9 2019.08.02 77
Projekt umowy doc 155,0 2019.08.02 81
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2020 docx 53,9 2019.08.02 95
zał. 1 wykaz wykonanych usług doc 44,5 2019.08.02 76
zał. 2 wykaz pojazdów doc 39,5 2019.08.02 82
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,4 2019.08.02 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - I doc 31,0 2019.08.27 68
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - II doc 25,7 2019.08.27 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request(4) xml 142,5 2019.08.02 91
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.09.11 124

Pobierz wszystkie dokumenty