Szczegóły ogłoszenia

ZG.270.2.3.2019

""Budowa drewnianej wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montaż zakupionych tablic w rezerwacie przyrody Łuniewo" "

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu_ZG.270.2.3.2019 pdf 898,7 2019.08.06 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_ZG.270.2.3.2019 pdf 13971,2 2019.08.06 42

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie_ZG.270.2.3.2019 pdf 245,5 2019.08.26 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
10.1_Pozwolenie na budowę pdf 1567,3 2019.08.06 46
10.2_Projekt budowlany pdf 5794,7 2019.08.06 44
10.3_Projekt wykonawczy pdf 7026,3 2019.08.06 52
10.4_STWiOR pdf 1642,7 2019.08.06 42
10.5_Badania geotechniczne pdf 1430,7 2019.08.06 46
10.6_Przedmiar robót pdf 1603,9 2019.08.06 49
10.6_Przedmiar_robót_19.08.2019 pdf 1603,8 2019.08.19 40
10.7_Mapa-Lokalizacja tablic tif 8281,9 2019.08.06 41
10.8_Mapa-Lokalzacja tablic tif 8289,0 2019.08.06 51
Informacja z sesji otwarcia ofert_ZG.270.2.3.2019 pdf 471,0 2019.08.29 51
Odpowiedzi ZG.270.2.3.2019 pdf 205,8 2019.08.19 42
Odpowiedzi ZG.270.2.3.2019 — 26.08.2019 pdf 156,9 2019.08.26 39
Załącznik nr 10_Dokumentacja techniczna doc 3808,5 2019.08.06 42
Załącznik nr 10_Dokumentacja techniczna_pdf pdf 451,5 2019.08.06 55
Załącznik nr 1_Wzór_Formularz oferty doc 232,0 2019.08.06 45
Załącznik nr 2_Wzór_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia doc 206,0 2019.08.06 43
Załącznik nr 3_Wzór_Oświadczenie o spełnieniu warunków doc 207,0 2019.08.06 48
Załącznik nr 4_Wzór_Zobowiązanie oddania do dyspozycji zasobów doc 200,0 2019.08.06 46
Załącznik nr 5_Wykaz wykonanych robót budowlanych doc 199,0 2019.08.06 45
Załącznik nr 6_Wykaz osób doc 205,0 2019.08.06 40
Załącznik nr 7_Wzór umowy doc 392,5 2019.08.06 46
Załącznik nr 8_Wzór_Oświadczenie o przynależności lub braku doc 200,5 2019.08.06 41
Załącznik nr 9 _Wzór_Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia doc 200,5 2019.08.06 43

Pobierz wszystkie dokumenty