Szczegóły ogłoszenia

ZG.270.2.4.2019

""Budowa drewnianej wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montaż zakupionych tablic w rezerwacie przyrody Karsiborskie Paprocie" "

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu_ZG.270.2.4.2019 pdf 939,7 2019.08.06 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_ZG.270.2.4.2019 pdf 14006,9 2019.08.06 20

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie_ZG.270.2..4.2019 pdf 243,7 2019.08.26 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
10.1_Pozwolenie na budowę pdf 1718,2 2019.08.06 22
10.2_Projekt budowlany pdf 6618,4 2019.08.06 25
10.3_Projekt wykonawczy pdf 7595,3 2019.08.06 28
10.4_STWiOR pdf 1672,0 2019.08.06 24
10.5_Badania geotechniczne pdf 1476,9 2019.08.06 23
10.6_Przedmiar robót pdf 229,3 2019.08.06 25
10.6_Przedmiar_robót_19.08.19 pdf 1652,0 2019.08.19 18
10.7_Mapa_demontaż i montaż tablic tif 8837,5 2019.08.06 22
10.8_Projekt wykonawczy_zmiany pdf 1257,9 2019.08.06 24
Informacja z sesji otwarcia ofert_ZG.270.2.4.2019 pdf 477,6 2019.08.29 14
Odpowiedzi ZG.270.2.4.2019 pdf 155,4 2019.08.19 21
Odpowiedzi ZG.270.2.4.2019 — 26.08.2019 pdf 151,2 2019.08.26 13
Załacznik nr 10_Dokumentacja techniczna pdf 157,1 2019.08.06 28
Załącznik nr 1_Wzór_Formularz oferty doc 232,0 2019.08.06 25
Załącznik nr 2_Wzór_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia doc 206,0 2019.08.06 24
Załącznik nr 3_Wzór_Oświadczenie o spełnieniu warunków doc 207,0 2019.08.06 23
Załącznik nr 4_Wzór_Zobowiązanie oddania do dyspozycji zasobów doc 200,0 2019.08.06 22
Załącznik nr 5_Wykaz wykonanych robót budowlanych doc 199,0 2019.08.06 24
Załącznik nr 6_Wykaz osób doc 205,0 2019.08.06 22
Załącznik nr 7_Wzór umowy doc 392,5 2019.08.06 25
Załącznik nr 8_Wzór_Oświadczenie o przynależności lub braku doc 201,0 2019.08.06 25
Załącznik nr 9 _Wzór_Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia doc 200,5 2019.08.06 25

Pobierz wszystkie dokumenty