Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-525/19

"OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa cateringowa na sześć dwudniowych szkoleń realizowanych w ramach projektu "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" POPC.03.02.00-00-0002/18, w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa", Działanie nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej", Kc-zp.272-525/19."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie Społeczne doc 288,5 2019.08.07 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 67,6 2019.08.16 20
Oferta cenowa doc 73,9 2019.08.07 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 75,5 2019.08.07 31
Wzór umowy - usługi doc 74,6 2019.08.07 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 66,3 2019.08.16 36

Pobierz wszystkie dokumenty