Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-525/19

"OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa cateringowa na sześć dwudniowych szkoleń realizowanych w ramach projektu "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" POPC.03.02.00-00-0002/18, w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa", Działanie nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej", Kc-zp.272-525/19."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie Społeczne doc 288,5 2019.08.07 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 67,6 2019.08.16 56
Oferta cenowa doc 73,9 2019.08.07 75
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 75,5 2019.08.07 69
Wzór umowy - usługi doc 74,6 2019.08.07 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 66,3 2019.08.16 83
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Kc-zp.272-525 19 doc 357,5 2019.09.20 46

Pobierz wszystkie dokumenty