Szczegóły ogłoszenia

NA/P/243/2019

"Dostawa części zamiennych do urządzenia Bernex CVD BPXpro 325 S; Dostawa materiałów metalograficznych do przygotowania próbek; Dostawa termopar."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,9 2019.08.12 153

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 181,0 2019.08.12 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.08.12 79
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.08.12 76
Szczegółowy opis zamówienia doc 20,3 2019.08.12 87
Wzór oferty na dostawy doc 25,8 2019.08.12 74
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 85,0 2019.08.12 82

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2019.08.20 69

Pobierz wszystkie dokumenty