Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-553/19

"Budowa ciągu pieszego-jezdnego wraz z ogrodzeniem przy ul. Budryka w ramach budowy parkingu na terenie MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-553/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,4 2019.08.14 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,4 2019.08.14 106

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,6 2019.08.14 60
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 52,5 2019.08.14 57
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2019.08.14 58
Oświadczenie podwykonawcy doc 35,5 2019.08.14 63
Wykaz osób doc 38,5 2019.08.14 57
Wzór formularza oferty docx 34,0 2019.08.14 68
Wzór umowy docx 87,6 2019.08.14 59
wzór wykazu usług doc 44,5 2019.08.14 62
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 28,8 2019.08.14 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2019.08.29 51

Pobierz wszystkie dokumenty