Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-554/19

"Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją falową (WD-XRF) do ilościowej analizy składu pierwiastkowego próbek stałych oraz ciekłych dla ACMiN AGH - KC-zp.272-554/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,6 2019.08.14 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,1 2019.08.14 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,8 2019.08.14 46
Wzór formularza oferty - dostawy doc 27,8 2019.08.14 51
Wzór umowy - dostawy doc 35,4 2019.08.14 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 270,3 2019.08.21 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.08.26 50
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 14,0 2019.08.21 46
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.08.21 50

Pobierz wszystkie dokumenty