Szczegóły ogłoszenia

NA/P/246/2019

"Roboty budowlane w obiektach Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 58,9 2019.08.14 291

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 61,5 2019.08.14 122

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.08.14 171
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.08.14 180
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1666,5 2019.08.14 209
Wykaz osób doc 19,6 2019.08.14 180
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.08.14 177
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,1 2019.08.14 174
Wzór umowy na roboty budowlane rar 709,2 2019.08.14 171
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.08.14 175

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.08.29 183

Pobierz wszystkie dokumenty