Szczegóły ogłoszenia

NA/P/246/2019

"Roboty budowlane w obiektach Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 58,9 2019.08.14 249

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 61,5 2019.08.14 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.08.14 126
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.08.14 136
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1666,5 2019.08.14 160
Wykaz osób doc 19,6 2019.08.14 132
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.08.14 132
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,1 2019.08.14 127
Wzór umowy na roboty budowlane rar 709,2 2019.08.14 130
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.08.14 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.08.29 144

Pobierz wszystkie dokumenty