Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.3.2019

"Rozbudowa 5 zjazdów z dróg publicznych na drogi leśne"

Skarb Państwa Państwowe Gospodartwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skwierzyna

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2019.08.14 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 434,1 2019.08.14 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2019.08.14 SIWZ pdf 500,1 2019.08.14 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2019.08.13 Wzór umowy+załaczniki - zał. 8 pdf 360,0 2019.08.14 42
2019.08.14 Formularz oferty - zał. 1 docx 56,5 2019.08.14 39
2019.08.14 Niewiążący wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - zał. 9 docx 18,7 2019.08.14 40
2019.08.14 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - zał. 4 docx 18,8 2019.08.14 38
2019.08.14 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 3 docx 19,3 2019.08.14 39
2019.08.14 Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 2 docx 53,1 2019.08.14 33
2019.08.14 Projekt bud.-wyk. - zjazd nr 14 - zał. 10 pdf 6171,3 2019.08.14 40
2019.08.14 Projekt bud.-wyk. - zjazd nr 15 - zał. 11 pdf 5974,6 2019.08.14 42
2019.08.14 Projekt bud.-wyk. - zjazd nr 16 - zał. 12 pdf 6947,8 2019.08.14 40
2019.08.14 Projekt bud.-wyk. - zjazd nr 17 - zał. 13 pdf 6805,0 2019.08.14 37
2019.08.14 Projekt bud.-wyk. - zjazd nr 18 - zał. 14 pdf 4891,0 2019.08.14 37
2019.08.14 Projekt organizacji ruchu - zał. 15 pdf 9215,7 2019.08.14 40
2019.08.14 Przedmiar robót - zał. 18 pdf 3782,2 2019.08.14 45
2019.08.14 Przedmiar robót organizacja ruchu - zał. 19 pdf 67,5 2019.08.14 38
2019.08.14 Szczegółowe specyfikacje techniczne_organizacja ruchu - zał.17 pdf 290,8 2019.08.14 36
2019.08.14 Szczegółowe specyfikacje techniczne_zjazdy - zał. 16 pdf 1746,0 2019.08.14 36
2019.08.14 Wykaz narzędzi i urządzeń - zał. 7 docx 19,3 2019.08.14 35
2019.08.14 Wykaz osób - zał. 6 docx 19,7 2019.08.14 42
2019.08.14 Wykaz robót budowlanych - zał. 5 docx 19,3 2019.08.14 37

Pobierz wszystkie dokumenty