Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-509/19

"usługi restauracyjne świadczone dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizacji projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-509/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie SPOŁECZNE doc 378,0 2019.08.19 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oferta cenowa doc 290,5 2019.08.19 60
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 296,0 2019.08.19 62
Wzór umowy - usługi doc 331,5 2019.08.19 61

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach doc 518,8 2019.08.20 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ODWOŁANIE SKŁADANIA OFERT pdf 144,5 2019.08.26 55

Pobierz wszystkie dokumenty