Szczegóły ogłoszenia

NA/P/258/2019

"Przebudowa i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 55,9 2019.08.21 311

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 82,1 2019.08.21 162

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.08.21 188
Formularz oferrty - wzór docx 32,9 2019.08.21 184
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.08.21 178
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych docx 26,5 2019.08.21 200
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 5. 5.2. PW_Inst.Elektryczne - (201 rar 18573,3 2019.08.21 271
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 6. 5.2. PW_Inst.Sanit. - Opis i rys rar 5852,7 2019.08.21 242
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 7. 5.2. PW_Inst.Sanit. - Opis i rys rar 9423,2 2019.08.21 226
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 8. 5.2. PW_Konstrukcja - POZ. 1.01 rar 4390,7 2019.08.21 313
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 1 rar 11039,2 2019.08.21 299
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 10 - Wyjaśnienia treści SIWZ rar 473,7 2019.08.21 185
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 2. 5.1. PB_Branża_KONSTRUKCYJNA rar 4609,7 2019.08.21 315
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 3. 5.1. PB_Branża_SANITARNA rar 8518,8 2019.08.21 242
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 4. 5.2. PW_Architektura - POZ. 1.01. rar 8869,3 2019.08.21 244
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 9. 5.2. PW_Konstrukcja - POZ. 1.13 rar 668,2 2019.08.21 187
Wykaz osób doc 19,7 2019.08.21 184
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.08.21 203
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2791,7 2019.08.21 196
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.08.21 168

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,2 2019.08.28 241

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.09.05 282

Pobierz wszystkie dokumenty