Szczegóły ogłoszenia

NA/P/258/2019

"Przebudowa i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 55,9 2019.08.21 279

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 82,1 2019.08.21 134

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.08.21 151
Formularz oferrty - wzór docx 32,9 2019.08.21 145
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.08.21 142
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych docx 26,5 2019.08.21 136
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 5. 5.2. PW_Inst.Elektryczne - (201 rar 18573,3 2019.08.21 195
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 6. 5.2. PW_Inst.Sanit. - Opis i rys rar 5852,7 2019.08.21 180
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 7. 5.2. PW_Inst.Sanit. - Opis i rys rar 9423,2 2019.08.21 155
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 8. 5.2. PW_Konstrukcja - POZ. 1.01 rar 4390,7 2019.08.21 275
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 1 rar 11039,2 2019.08.21 212
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 10 - Wyjaśnienia treści SIWZ rar 473,7 2019.08.21 152
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 2. 5.1. PB_Branża_KONSTRUKCYJNA rar 4609,7 2019.08.21 264
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 3. 5.1. PB_Branża_SANITARNA rar 8518,8 2019.08.21 170
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 4. 5.2. PW_Architektura - POZ. 1.01. rar 8869,3 2019.08.21 187
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 9. 5.2. PW_Konstrukcja - POZ. 1.13 rar 668,2 2019.08.21 150
Wykaz osób doc 19,7 2019.08.21 146
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.08.21 151
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2791,7 2019.08.21 155
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.08.21 126

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,2 2019.08.28 202

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.09.05 247

Pobierz wszystkie dokumenty