Szczegóły ogłoszenia

NA/P/258/2019

"Przebudowa i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 55,9 2019.08.21 202

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 82,1 2019.08.21 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.08.21 65
Formularz oferrty - wzór docx 32,9 2019.08.21 70
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.08.21 63
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych docx 26,5 2019.08.21 64
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 5. 5.2. PW_Inst.Elektryczne - (201 rar 18573,3 2019.08.21 94
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 6. 5.2. PW_Inst.Sanit. - Opis i rys rar 5852,7 2019.08.21 89
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 7. 5.2. PW_Inst.Sanit. - Opis i rys rar 9423,2 2019.08.21 76
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 8. 5.2. PW_Konstrukcja - POZ. 1.01 rar 4390,7 2019.08.21 114
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 1 rar 11039,2 2019.08.21 121
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 10 - Wyjaśnienia treści SIWZ rar 473,7 2019.08.21 82
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 2. 5.1. PB_Branża_KONSTRUKCYJNA rar 4609,7 2019.08.21 120
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 3. 5.1. PB_Branża_SANITARNA rar 8518,8 2019.08.21 95
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 4. 5.2. PW_Architektura - POZ. 1.01. rar 8869,3 2019.08.21 103
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 9. 5.2. PW_Konstrukcja - POZ. 1.13 rar 668,2 2019.08.21 66
Wykaz osób doc 19,7 2019.08.21 67
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.08.21 80
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2791,7 2019.08.21 75
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.08.21 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,2 2019.08.28 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.09.05 162

Pobierz wszystkie dokumenty