Szczegóły ogłoszenia

NA/P/258/2019

"Przebudowa i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 55,9 2019.08.21 245

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 82,1 2019.08.21 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.08.21 116
Formularz oferrty - wzór docx 32,9 2019.08.21 112
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.08.21 109
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych docx 26,5 2019.08.21 105
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 5. 5.2. PW_Inst.Elektryczne - (201 rar 18573,3 2019.08.21 148
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 6. 5.2. PW_Inst.Sanit. - Opis i rys rar 5852,7 2019.08.21 139
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 7. 5.2. PW_Inst.Sanit. - Opis i rys rar 9423,2 2019.08.21 119
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 8. 5.2. PW_Konstrukcja - POZ. 1.01 rar 4390,7 2019.08.21 225
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 1 rar 11039,2 2019.08.21 179
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 10 - Wyjaśnienia treści SIWZ rar 473,7 2019.08.21 121
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 2. 5.1. PB_Branża_KONSTRUKCYJNA rar 4609,7 2019.08.21 224
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 3. 5.1. PB_Branża_SANITARNA rar 8518,8 2019.08.21 137
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 4. 5.2. PW_Architektura - POZ. 1.01. rar 8869,3 2019.08.21 147
Szczegółowy opis przedm. zamówienia cz. 9. 5.2. PW_Konstrukcja - POZ. 1.13 rar 668,2 2019.08.21 108
Wykaz osób doc 19,7 2019.08.21 115
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2019.08.21 121
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2791,7 2019.08.21 114
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.08.21 90

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,2 2019.08.28 168

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.09.05 208

Pobierz wszystkie dokumenty