Szczegóły ogłoszenia

NA/P/255/2019

"Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 59,4 2019.08.21 195

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia UZP doc 19,3 2019.08.27 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 74,2 2019.08.21 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.08.21 90
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.08.21 96
Wykaz dostaw doc 34,5 2019.08.21 107
Wzór oferty + formularz cenowy xls 388,5 2019.08.21 113
Wzór umowy na dostawy doc 72,0 2019.08.21 90

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania oraz zmiany treści SIWZ doc 63,0 2019.08.27 109
Odpowiedź na zapytania oraz zmiany treści SIWZ 2 doc 46,5 2019.08.30 99

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.09.06 112
Wzór oferty + formularz cenowy - zmodyfikowany dnia 27.08.2019 r. xls 390,0 2019.08.27 97
Wzór oferty + formularz cenowy - zmodyfikowany dnia 30.08.2019 r. xls 390,0 2019.08.30 90

Pobierz wszystkie dokumenty